WPs UWCoaching w organizacji

O studiach

Coaching jest metodą wspierania rozwoju osób i zespołów w obszarze aktywności zawodowej. Istotą coachingu jest uzyskiwanie zmian przez koncentrację na określaniu i osiąganiu konkretnych celów. Coaching w kontekście wspierania organizacji jest formą pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań, w możliwe jak najbardziej skuteczny sposób.

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kompetencji dotyczących przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego.

Studia są pomyślane w ten sposób, by z jednej strony dostarczyć wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w organizacji.

Oprócz kadry Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia prowadzą praktycy coachingu. Studia oferują zatem ekspercką wiedzę i umiejętności profesjonalistów, którzy pracując w organizacjach mają wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu coachingu. Prezentują oni różne perspektywy: coacha, menedżera, zarządu, działu HR.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują bądź chcą pracować świadcząc usługi dla firm, jak też dla pracowników działów HR, którzy planują i organizują w swoich firmach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych, a także dla menedżerów, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać umiejętności coachingu.

O studiach w skrócie:

  • 2 semestry
  • 245 godzin dydaktycznych
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
Kierownik studiów - dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik