WPs UWPsycholog i pedagog
we współczesnej szkole

Nowy program studiów!

Cel studiów

  • Ogólnym celem studium jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej i stworzenie możliwości podwyższenia kompetencji psychologicznych w szczególności meta wychowawczych.
  • Dla osób zatrudnionych według Karty Nauczyciela studia Psycholog i pedagog we współczesnej szkole będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.
  • Dodatkowo psychologowie po ukończeniu tych studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne, umożliwiające zatrudnienie w szkole na podstawie Karty Nauczyciela.

Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentom naszych studiów przyjąć aktywną rolę w procesie wychowania i edukacji uczniów w szkole i innych placówkach oświatowych lub wychowawczych.

Główną ideą proponowanych studiów jest założenie, że zarówno psycholog, jak i pedagog powinien być inicjatorem działań na rzecz optymalizacji procesu wychowania, a nie tylko podejmować doraźne interwencje w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Swoje działania powinien adresować do wszystkich stron tworzących system szkolny: dyrekcji, rodziców i uczniów, a nawet personelu administracyjnego i pomocniczego.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla psychologów i pedagogów.

Opis studiów

O studiach w skrócie:

  • zapraszamy tylko osoby posiadające tytuł magistra psychologii lub pedagogiki
  • 4 semestry
  • 420 godzin dydaktycznych (w tym 150 godzin praktyk)
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
  • psychologowie po ukończeniu tych studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne, umożliwiające zatrudnienie w szkole na podstawie Karty Nauczyciela
Kierownik studiów - dr hab. Grażyna Katra