WPs UWRehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

O studiach

Tematem zajęć w ramach proponowanych studiów będzie rehabilitacja, wspomaganie rozwoju i terapia mowy u dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego i głuchoty, a także w pracy z dziećmi z zespołem Downa i ADHD.

W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Na program studiów składają się zajęcia teoretyczne i ćwiczenia oraz staż w placówkach rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Dla kogo?

Studia są adresowane do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w różnego typu placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się wspomaganiem rozwoju dzieci z dysfunkcjami ograniczającymi proces komunikacji.

O studiach w skrócie:

  • 3 semestry (1,5 roku)
  • 350 godzin dydaktycznych
  • zjazdy średnio co 2 tygodnie
  • zajęcia w soboty i niedziele, część zjazdów w II semestrze odbywa się w piątki i soboty
  • absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na UW
Kierownik studiów - prof. dr hab. Ewa Pisula
Zastępca Kierownika studiów - dr Rafał Kawa