WPs UWPsychologia Transportu

Wykładowcy

Wśród naszych wykładowców są nie tylko pracownicy UW, ale również psychologowie i lekarze i specjaliści związani z takimi instytucjami jak Stowarzyszenie Psychologów Transportu, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, Komenda Stołeczna Policji, Centrum Terapii Behawioralno- Poznawczej, Instytut Psychologii Zdrowia, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Grupa Image oraz praktycy prowadzący własne pracownie.

Prowadzący zajęcia: